Skip navigation

Autorzy: Michał Thlon, Artur Kowalczyk, Magdalena Marciniak-Piotrowska, Łukasz Widła-Domaradzki, Maciej Piotrowski, Katarzyna Grudzień, Małgorzata Rudnicka, Jakub Grabowski

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wskaźnik dojrzałości innowacyjnej – 2023

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami piątej edycji Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), a w nim - po raz pierwszy – dane na temat działalności prośrodowiskowej przedsiębiorstw.

Po raz kolejny za to przedstawiamy w nim Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) – syntetyczną miarę dojrzałości innowacyjnej polskich firm. Konstrukcja WDI oparta jest na systemie wag, których wartości określono z wykorzystaniem modelowania matematycznego na podstawie zgromadzonych danych dotyczących 1787 przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu. Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) w V edycji badania przeprowadzonej w 2023 roku osiąga wartość 34,6 na 100 punktów i ogólna jego wartość nie uległa istotniej zmianie w stosunku do poprzedniej edycji badania (nieznaczny wzrost o 2,5 pkt). Segmentacja badanych przedsiębiorstw przeprowadzona w oparciu o wskaźnik wskazuje, że niemal połowa (44%) ogółu przebadanych firm jest sceptycznie nastawiona do działalności innowacyjnej.

Warto podkreślić, że innowacyjność się opłaca. Firmy które podejmowały trud związany z działaniami innowacyjnymi wskazywały na korzyści płynące z takiej działalności w postaci ogólnego rozwoju firmy (91,7%), podniesienie jakości usług i wyrobów (75,3%) czy zwiększenie wydajności pracy (74,0%).

Wyniki badania potwierdzają, że publiczne wsparcie działalności innowacyjnej odgrywa istotną rolę dla zwiększania zaangażowania przedsiębiorstw w obszar aktywności gospodarczej (gdzie jednym z elementów jest działalność innowacyjna). Odpowiedzi przedsiębiorców wskazują, że najbardziej pożądanymi w przyszłości rodzajami finansowania działalności innowacyjnej są dotacje bezzwrotne, na które wskazało 79,7% firm innowacyjnych oraz 83,3% firm nieinnowacyjnych. Drugie pod względem częstości wskazań były zwolnienia, ulgi i preferencje (36,8% firm innowacyjnych oraz 34,4% wskazań firm nieinnowacyjnych).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Spis treści

  1. Wykaz pojęć
  2. Streszczenie
  3. Założenia badania

3.1. Cele i zakres badania

3.2. Metody i techniki badawcze

3.3. Wskaźnik dojrzałości innowacyjnej

  1. Wyniki badania

4.1. Działalność innowacyjna

4.2. Determinanty prowadzenia działalności innowacyjnej

4.3. Motywy podejmowania działalności innowacyjnej

4.4. Proces innowacyjny

4.5. Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej

4.6. Plany w zakresie działalności innowacyjnej

4.7. Ochrona własności intelektualnej

4.8. Publiczne wsparcie działalności innowacyjnej

4.9. Wykorzystanie technologii ICT

4.10. Działalność eksportowa

4.11. Wpływ pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie na działalność innowacyjną

4.12. Działania prośrodowiskowe

  1. Wskaźnik Dojrzałości innowacyjnej (WDI)

5.1. Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) – analiza wyników

5.2. Uproszczony Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej

5.3. Segmentacja przedsiębiorstw

  1. Wnioski i rekomendacje
  2. Załączniki

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować