Skip navigation

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz identyfikację czynników sprzyjających lub ograniczających tworzenie innowacji.

Seria: Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami trzeciej edycji Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw). Po raz kolejny przedstawiamy w nim także Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) – syntetyczną miarę dojrzałości innowacyjnej polskich firm.

Zbieranie danych miało miejsce w okresie styczeń-kwiecień 2020 r., przy czym badanie ilościowe zakończyło się na początku marca, a więc tuż przed wprowadzeniem lockdownu w Polsce i innych państwach. Przedsiębiorcy nie odczuli więc jeszcze skutków pogorszenia prowadzenia działalności spowodowanych zaistniałą sytuacją. Jednocześnie pytania badania ilościowego dotyczyły, zgodnie z podejściem stosowanym przez GUS w badaniu innowacyjności, ostatnich trzech lat (2017-2019). Raport opisuje więc przede wszystkim sytuację w tym okresie, choć w wywiadach jakościowych przedsiębiorcy odnosili się już do okoliczności związanych z pandemią.

A jaki obraz polskiej innowacyjności wyłania się z analizy zebranych danych? Oto 10 faktów o innowacyjność polskich przedsiębiorstw tuż przed pandemią:

 • 34,7% firm działających w Polsce było aktywnych innowacyjnie w latach 2017-2019 (co oznacza, że wprowadziły lub próbowały zastosować w działalności firmy przynajmniej jedną innowację), zaś 30,1% firm można określić jako innowacyjne (tj. takie, które wprowadziły przynajmniej jedną innowację). Udział firm innowacyjnych w podziale na wielkość firm wynosi: 29,2% wśród mikroprzedsiębiorstw, 38,7% – małych firm, 43,3% – średnich oraz 56,7% – dużych przedsiębiorstw.
 • Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) w III edycji badania osiąga wartość 19,02 na 100 punktów (I edycja – 15,41, II – 21,92). WDI jest istotnie zależny od wielkości firmy: dla mikrofirm wynosi 18,03, dla małych firm – 25,18, średnich – 30,77, dużych – 39,58. W III edycji w porównaniu z II edycją badania z 2019 r. zwiększył się wpływ czynników zewnętrznych na innowacyjność firm. Jednocześnie nastąpiło obniżenie wartości wskaźników cząstkowych odpowiedzialnych za kapitał relacyjny oraz zwrot z innowacji.
 • Polskie przedsiębiorstwa częściej wprowadzają innowacje procesów biznesowych (24,5%) niż innowacje produktowe (13,1%).
 • Zdecydowanie częściej wprowadzano innowacje nowe w skali firmy – 25,7%, niż w skali rynku – 6,1%.
 • Działalność innowacyjna polskich firm to przede wszystkim nakłady inwestycyjne w środki trwałein. zakup maszyn i urządzeń (w tym sprzętu komputerowego), środki transportu i inne – 65% firm aktywnych innowacyjnie.
 • Głównym źródłem innowacji w polskich przedsiębiorstwach jest kadra zarządzająca (70% firm aktywnych innowacyjnie), w drugiej kolejności – zewnętrzne środowisko firmy: klienci, dostawcy oraz konkurenci (54%).
 • 70% ogółu firm aktywnych innowacyjnie współpracowało z klientami w zakresie działalności innowacyjnej, niemalże połowa (46%) z dostawcami, a jedna piąta (22%) z konkurentami i innymi przedsiębiorstwami.
 • Wśród korzyści płynących z prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorcy wskazują: poprawę jakości obsługi klienta (54%), zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów (51%), podniesienie jakości wyrobów i usług (51%), zwiększenie wydajności pracy (43%), a także pozyskanie nowych klientów (43%), wzmocnienie marki (43%), wzrost sprzedaży (37%) oraz wzrost zysku netto (33%).
 • Bariery w rozwoju innowacji mają podłoże rynkowe: silna konkurencja w branży (55% firm aktywnych innowacyjnie) i niedostatek wykwalifikowanych pracowników (41%) oraz administracyjne: biurokracja (45%) i nieelastyczne przepisy prawa (42%).
 • W opinii firm nieaktywnych innowacyjnie najważniejszą barierą rozpoczynania i prowadzenia działalności innowacyjnej jest przekonanie o braku zasadności jej podejmowania z uwagi, że nie jest niezbędna w danej branży do osiągnięcia przewagi rynkowej (41%).

Naturalnym wydaje się pytanie w jakim zakresie i na jak długo pandemia zmieni podejście przedsiębiorstw do innowacji, bo to, że tak się stanie jest niemal pewne. Transformacja cyfrowa stała się koniecznością i szansą dla wielu przedsiębiorstw, dlatego rośnie zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi świadczenie pracy zdalnej, e-commerce czy  obsługi klienta przez internet. Coraz częściej wykorzystywane są technologie mobilne, rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja czy analityka biznesowa. To wszystko prawdopodobnie pozytywnie wpłynie na kolejne dane o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i zapewne będzie kontynuowane w kolejnych latach. Z drugiej strony nie można zapominać, że pandemia wciąż trwa i w Izraelu, Francji czy Wielkiej Brytanii wprowadzany jest właśnie drugi lockdown lub kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Automatyzacja i dygitalizacja procesów wymaga nowych kompetencji i nakładów. Wciąż też trzeba pamiętać, że możliwości wprowadzania zmian w dużym stopniu zależą od specyfiki branży. Turystyka, branża eventowa, transport pasażerski czy usługi konsumenckie (typu fryzjerzy czy usługi kosmetyczne), a nawet produkcja przemysłowa – wciąż zależą od fizycznej obecności człowieka. Dlatego pełną ocenę sytuacji, chciałoby się powiedzieć „po pandemii”, poznamy w kolejnym roku.  

Zapraszamy do przeczytania raportu!

 

Spis treści

 1. Streszczenie
 2. Cele badania, opis teoretyczny i metodologiczny
 3. Wyniki III edycji badania
 4. Porównanie kluczowych zmiennych w trzech edycjach
 5. Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować