Skip navigation

Autorzy: Jarosław Osiadacz

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-030-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W publikacji przedstawione zostały narzędzia, pochodzące z czasami bardzo odległych technik diagnozy i monitorowania procesów, produktów organizacji czy metod zarządzania, które mogą z powodzeniem znaleźć zastosowanie w badaniu potencjału i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym także w bardzo specyficznej jego formie, jaką jest audyt technologiczny. Przedstawiono w niej także krótkie wprowadzenia do metodyk oraz podstawowe informacje dla IOB chcących z nich skorzystać, przedstawiające możliwości stosowania, ich wady i zalety. Na Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), realizującej usługi wsparcia rozwoju swoich klientów, spoczywa obowiązek wyboru metod analitycznych w odpowiedzi na potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa. Potrzeby te są formułowane w celu i zakresie pierwszej z sekwencji usług, tj. w usłudze analitycznej.

Rekomendowanym sposobem wykonywania takich badań jest jednak specjalizacja, w tym nieunikanie korzystania z usług ekspertów. Pracownicy IOB muszą jednak wykazywać pełne rozeznanie w dostępnych metodach oraz ich zaletach i wadach, aby każdorazowo zastosować do konkretnego przypadku zestaw najefektywniejszych narzędzi.

Spis treści

1. Narzędzia do analizy danych
1.1. Metodyka 5 why
1.2. Diagram Ishikawy
1.3. Analiza Pareto-Lorenza

2. Narzędzia reengineeringu zarządzania
2.1. Podejście SIX SIGMA
2.2. Podejście LEAN
2.3. KAIZEN czyli ciągłe doskonalenie
2.4. Cykl PDCA Deminga

3. Analiza procesów technologicznych
3.1. Mapowanie i pomiar procesów
3.2. Pomiary zmienności procesów 
3.3. Modele i narzędzia ocen eksploatacyjnych procesów
3.4. Metoda FMEA

4. Analiza systemów wspomagających
4.1. Metodyka SMED
4.2. System TPM
4.3. Przegląd systemu IT

5. Analiza oferty produktów i usług
5.1. Metody portfelowe
5.2. Metodyka QFD

6. Narzędzia wykorzystywane w syntezie
6.1. Kluczowe czynniki sukcesu
6.2. Model układu pięciu sił
6.3. Benchmarking
6.4. Analiza SWOT/TOWS
6.5. Model układu pięciu sił

7. Analiza potencjału technologii

8. Analiza ryzyka i walidacja projektów zmian
8.1. Ryzyka techniczne
8.2. Ryzyka nietechniczne

9. Ankes – przykłady

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować