Skip navigation

Autorzy: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Sobiech-Grabka

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-389-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W jaki sposób prowadzić projekty rewitalizacyjne? W jaki sposób w większym niż dotąd stopniu włączać w te procesy sektor prywatny, aby tym samym korzystać z jego wiedzy, doświadczenia i osiągać efekty synergiczne? Jedną z metod zapraszania podmiotów prywatnych do pracy ku dobru wspólnemu jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP). Jej wykorzystanie, szczególnie w działaniach rewitalizacyjnych, nie ma w Polsce zbyt bogatej historii. Dotychczas nie udało się zgromadzić wystarczająco wielu doświadczeń, aby można było na ich podstawie promować modelowe rewitalizacyjne projekty PPP. W prezentowanym opracowaniu posługujemy się co prawda opisami polskich projektów PPP w rewitalizacji, należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że jedynie częściowo odpowiadają one dzisiejszemu podejściu do rewitalizacji. Niniejszy podręcznik jest próbą zaprezentowania najważniejszych elementów projektów PPP w rewitalizacji. W pierwszej części zaprezentowano syntetycznie systemowe podstawy prowadzenia rewitalizacji w Polsce po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Następnie omówiono najważniejsze cechy PPP. Obie części wprowadzające ilustrowane są przykładami z praktyki polskiej i zagranicznej. W części trzeciej, skoncentrowano się na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania PPP w rewitalizacji. Dokonano również przeglądu potencjalnych źródeł fi nansowania takich projektów w perspektywie 2014-2020.

Spis treści

1. ABC rewitalizacji
Kiedy potrzebne są działania rewitalizacyjne?
Co oznacza właściwa rewitalizacja?
Programowanie rewitalizacji
Rola samorządu. Aspekty organizacyjne
Finansowanie rewitalizacji
2. ABC PPP
Czym jest PPP?
PPP w polskim systemie prawnym
Źródła fi nansowania projektów PPP
Hybrydowe PPP
3. PPP w rewitalizacji
Przygotowanie projektu
Współpraca z partnerem prywatnym
Dobre i złe praktyki
Finansowanie z wykorzystaniem środków europejskich

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

PPP - przewodnik dla samorządów

Poradnik

PPP - przewodnik dla samorządów

Zobacz
Rynek PPP w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować