Skip navigation

PPP - przewodnik dla samorządów

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-283-3

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja „Partnerstwo publiczno-prywatne. Przewodnik dla samorządów” wydana w 2011 roku przez The Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPPP) ma charakter ogólnego wprowadzenia do zagadnień ppp, uwzględniającego w sposób szczególny problemy charakterystyczne dla projektów ppp wdrażanych przez samorządy miejskie i lokalne.

Uwzględniając fakt, że Kanada jest uznawana już od wielu lat za jednego ze światowych liderów w wykorzystywaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, potrzeba wydawania w tym kraju publikacji promującej tę formułę nieco dziwi. Rozpatrując zagadnienie w szerszym kontekście, można wskazać na dwa istotne powody typu działań zastosowanych przez CCPPP, organizację rozpowszechniającą ppp w Kanadzie.

Po pierwsze, ppp jest skomplikowaną formułą realizacji i finansowania inwestycji w obszarze infrastruktury usług użyteczności publicznej, która z uwagi na swoją specyfikę oraz wysoką „wrażliwość” społeczną i polityczną budzi wiele emocji i kontrowersji, nawet w krajach, które stosują ją z dużym powodzeniem. Sytuacja ta zmusza niejako do dbania o pozytywny wizerunek ppp. Działania PR są skoncentrowane m.in. wokół publikacji budujących świadomość społeczną na temat ppp, opisujących podstawowe zasady realizacji tych projektów, korzyści wynikające z ich stosowania, ale także uwzględniających ograniczenia i ryzyka, jakie wiążą się z ppp.

Po drugie, aktywność kanadyjskich samorządów w zakresie realizowania projektów ppp jest uznawana za mało efektywną w porównaniu z potrzebami i potencjalnymi możliwościami. Do sukcesu ppp w Kanadzie przyczyniły się przede wszystkim rządy prowincji. Według stanu na dzień 5 stycznia 2015 r. w bazie projektów ppp prowadzonej przez CCPPP figurowały 162 projekty sponsorowane przez prowincje i terytoria oraz 49 projektów samorządowych (na ogólną liczbę 221 wszystkich projektów zapisanych w bazie).

Główną obiektywną przyczyną tego relatywnie słabego poziomu rozwoju ppp na szczeblu samorządowym w Kanadzie jest specyfika projektów infrastrukturalnych, na które istnieje zapotrzebowanie w sektorze samorządowym. Są to w większości projekty o niedużej skali oraz stosunkowo niezłożonym profilu technologicznym i organizacyjnym, co oznacza, że potencjał wygenerowania w tych projektach dodatkowej korzyści (Value for Money) w porównaniu z formułą tradycyjnego zamówienia publicznego jest stosunkowo niewielki. Projekty samorządów wymagają zatem specyficznego podejścia ze strony inwestorów publicznych oraz odpowiednich form wsparcia ze strony państwa.

W komentarzu skoncentrowano się na trzech wybranych i kluczowych kwestiach poruszonych w publikacji CCPPP dotyczących:

  • cech projektu infrastrukturalnego oraz otoczenia rynkowego i instytucjonalnego, które decydują o tym, czy ppp jest optymalną formułą dla jego realizacji;
  • najbardziej rozpowszechnionych mitów i nieporozumień wokół ppp;
  • specyficznych problemów samorządów we wdrażaniu projektów ppp.

Spis treści

1. Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne?
2. Modele partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Proces PPP
4. Role organizacji publicznych
5. Doradcy zewnętrzni
6. Konieczne zasoby
7. Strategie komunikacji i pozyskania zaangażowania
8. Zagadnienia wspólne dla samorządów
9. Wyciągnięte wnioski
10. Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Poradnik

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Zobacz
Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Poradnik

Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Zobacz
Wytyczne do oceny Value for Money

Poradnik

Wytyczne do oceny Value for Money

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować