Skip navigation

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną, ósma już edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej jest kontynuacją rozpoczętej przed ośmiu laty inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Obecna edycja Raportu jest pierwszą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Fakt ten zaważył w dużym stopniu na wyborze tematyki, jaką chcieliśmy w nim poruszyć. Polskie przedsiębiorstwa wiążą spore oczekiwania z możliwościami zaistnienia na wspólnym, europejskim rynku. Mozliwości te wydaj się coraz bardziej realne, zwłaszcza w sytuacji wysokiego wzrostu gospodarczego, jaki obecnie plasuje Polskę na czołowym miejscu wśród krajów UE. Konkurencyjność w ramach Unii wymaga jednak znacznych zmian wewnątrz samych przedsiębiorstw. Dotyczy to szczególnie sektora MSP.

Zmiany takie wymagają inwestycji modernizacyjnych w nowe, zaawansowane technologie, ale też zmiany podejścia do promocji produktów sektora wewnątrz Unii. Istotne są tu także nowe normy w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów czy ochrony środowiska.

Kluczowym zagadnieniem poruszanym w naszym Raporcie jest konkurencyjność rozpatrywana w kontekście innowacyjności, jakości kapitału ludzkiego, przeżywalności przedsiębiorstw oraz samozatrudnienia.

Szczególnie interesujący wydaje się wątek związany z przeżywalnościa przedsiębiorstw, który na gruncie polskim nie jest zjawiskiem rozpoznanym. Naszym zdaniem ten, niedoceniany w publikacjach ekonomicznych, czynnik ma ogromny wpływ na gospodarkę i sposób znaczący oddziałuje na jakość konkurencji.

W naszej nowej edycji Raportu znajdziecie Państwo poruszane wyżej zagadnienia omówione przede wszystkim z punktu widzenia członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że zarówno tematykę Raportu, jak i sposób prezentacji zagadnień znajdziecie Państwo dla siebie interesującymi.

Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za ewentualne uwagi i komentarze, które traktujemy zawsze jako cenne źródło inspiracji w tworzeniu kolejnych edycji Raportu.

Spis treści

1. Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2002
2. Stan sektora MSP w 2002 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994–2002
3. Polityka wobec MSP
4. Środowisko prawne funkcjonowania MSP w 2003 r.
5. Postrzeganie polskiej marki
6. Konkurencyjność polskich MSP w przededniu przystąpienia Polski do UE
7. Zjawisko samozatrudnienia w Polsce w kontekście przystąpienia do UE
8. Otoczenie biznesu
9. Usługi szkoleniowo-doradcze dla MSP

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować