Skip navigation

Seria: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-284-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja przygotowana przez Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP, prezentuje sektor MSP na tle informacji makroekonomicznych o stanie polskiej gospodarki oraz w porównaniu do przedsiębiorstw działających w krajach Unii Europejskiej.

Jest to cenne źródło danych statystycznych o tym sektorze. Zawiera między innymi analizę danych dotyczących liczby i struktury polskich MSP, ich sytuacji finansowej i produktywności, nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania inwestycji, liczby pracujących i zatrudnionych, a także umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

 Polska gospodarka jest szóstą w UE pod względem liczby przedsiębiorstw – według danych GUS w Polsce działa 1,78 mln przedsiębiorstw. Wciąż powstają nowe podmioty – w roku 2012 liczba przedsiębiorstw wzrosła o prawie 27% w porównaniu z rokiem 2011. Ożywienie gospodarczej lat 2010-2011 przełożyło się na wyraźną poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wzrosła dynamika przychodów i obrotów. Wzrosły także nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw oraz liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną. Wciąż polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się wyraźnie niższą skalą prowadzonej działalności w porównaniu do innych krajów Europy. Wskazuje na to relatywnie niski poziom liczby pracujących i zatrudnionych, produktywności wyrażony wartością dodaną brutto na pracującego lub przedsiębiorstwo, a także skala działalności według średnich obrotów czy ograniczona obecność na rynkach zagranicznych. Należy jednak podkreślić, że w długim terminie polskie przedsiębiorstwa rozwijają się nieco szybciej niż przeciętne podmioty w UE i wyraźnie szybciej niż ich partnerzy z Europy Zachodniej.
Szesnasta edycja Raportu w części eksperckiej poświęcona jest rozwojowi gospodarki elektronicznej. To temat niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki, a także funkcjonowania sektora MSP i jego konkurencyjności.

Spis treści

Część I . Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012

Rozdział 1. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w 2012 roku

Rozdział 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

Rozdział 3. Sytuacja mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012

Rozdział 4. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i tendencje długoterminowe

Rozdział 5. Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych Labour Force Survey

Rozdział 6. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny

Część II. Polska gospodarka elektroniczna na tle UE i świata – stan obecny i trendy na przyszłość

Rozdział 7. Wpływ Internetu i ICT na gospodarkę i przedsiębiorstwa

Rozdział 8. Fundamenty e-gospodarki

Rozdział 9. Nowoczesne modele biznesowe kluczem do sukcesu w e-gospodarce

Rozdział 10. Nowe technologie komunikacyjne wspomagające przedsiębiorstwa sektora MSP

Rozdział 11. Efektywność wsparcia publicznego dla rozwoju fi rm typu born global z branży ICT

Rozdział 12. Relacje firmy w Internecie – społeczność jako źródło danych

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą (wydanie 6)

Poradnik

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą (wydanie 6)

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2010-2011

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2010-2011

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować