Skip navigation

Autorzy: Marta Lampart

Rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji – zagrożenia i aspekty prawne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2023

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-572-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedmiotem niniejszej publikacji jest przedstawienie przedsiębiorcom zagadnień związanych z rozwiązaniami sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, w skrócie AI), w szczególności tej generatywnej. Ich stosowanie pociąga za sobą określone konsekwencje dla działalności wszystkich podmiotów, czyli także przedsiębiorców. Ze względu na coraz szybszy rozwój nowych technologii i coraz częstsze pojawianie się w przestrzeni publicznej sformułowań typu „AI”, „generatywna AI”, „SI”, „prompty”, „outputy”, „inputy”, „wytwory AI” jest konieczne zapoznanie się z omawianą w niniejszej publikacji tematyką.

Ostatnie lata pokazały, że prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w skali krajowej, europejskiej, jak i światowej oraz ciągły rozwój nowych technologii wymagają przyjrzenia się również rozwiązaniom sztucznej inteligencji. Mając na uwadze to, jaki potencjał AI niesie dla biznesu, przybliżenie problematyki jej działania jest niezbędne dla umiejętnego, bezpiecznego i legalnego zastosowania sztucznej inteligencji przez przedsiębiorców. Jej dalszy szybki rozwój jest nieunikniony. Przedsiębiorcy, którzy nie są skłonni do zapoznania się z rozwiązaniami sztucznej inteligencji, mogą w wielu obszarach pozostać w tyle za konkurencją. Wyzwania, jakie niesie za sobą AI, wymagają więc poznania podstaw jej działania oraz możliwości wykorzystania przez przedsiębiorców i ich pracowników.

 

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Kilka słów o sztucznej inteligencji
 • Akt o sztucznej inteligencji – stan prac i propozycje rozwiązań
 • Odpowiedzialność za błędy sztucznej inteligencji
 • Rozwiązania generatywnej AI a prawo autorskie
 • Rozwiązania generatywnej AI a ochrona baz danych
 • Rozwiązania generatywnej AI a prawo własności przemysłowej
 • Generatywna AI a zagrożenia związane z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych
 • Rozwiązania generatywnej AI a ochrona danych osobowych
 • Sztuczna inteligencja a dezinformacja
 • Korzystanie z rozwiązań generatywnej AI w szkolnictwie wyższym
 • Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować