Skip navigation

Autorzy: Anna Szczucka, Katarzyna Lisek, Jan Strycharz

Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport „Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” podsumowuje pierwszą edycję badania i został poświęcony analizie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze oraz opisie jego funkcjonowania z punktu widzenia rynku krajowego i zagranicznego.

Badania i inwestycje

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2019

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-416-5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szybki rozwój sektora IT na świecie, z globalnymi liderami ulokowanymi w Ameryce Północnej i Azji, napędza międzynarodową konkurencję i mobilizuje do wzrostu rynki lokalne.

Polski sektor IT buduje swoje przewagi w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, korzystne położenie geograficzne oraz sprzyjające środowisko biznesowe. Podstawowymi barierami, które uniemożliwiają mu szybki rozwój, są niesymetryczny dostęp do najnowszych technologii, zbyt niska innowacyjność i inwestycje w B+R oraz konkurowanie niskimi kosztami pracy. Rozwój technologii sprawia, że specjaliści IT dostają nowe zadania, którym muszą sprostać, wykorzystując wciąż poszerzający się wachlarz wymaganych od nich kompetencji. Te zmiany sprawiają, że wzrasta zarówno jakościowy, jak i ilościowy popyt na kadry IT.

W raporcie autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytania o stan kadr sektora IT, zapotrzebowanie na kompetencje oraz przyszłość branży w perspektywie 3 do 5 lat.

Spis treści

Główne wnioski

Słownik pojęć

Metodologia badania

Wyzwania dla polskiego sektora IT w kontekście międzynarodowym

Popyt na kompetencje specjalistów IT w świetle wyników

Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

System kształcenia kompetencji IT

Podaż kompetencji poszukiwanych w sektorze IT

Strategie rekrutacyjne

Oczekiwania studentów wobec pracy

Przyszłość sektora IT w Polsce i na świecie

Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować