Skip navigation

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-099-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem poradnika jest zdefiniowanie głównych obszarów strategicznych rozwoju polskich parków technologicznych (PT), w kontekście ewolucji nowoczesnych gospodarek i nowych kierunków polityki innowacyjnej (np. odejście od technicznego postrzegania innowacji). Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych budową i rozwojem infrastruktury wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są między innymi: kierownictwa i pracownicy parków technologicznych, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, animatorzy wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, władze instytucji naukowo-badawczych. Poświęcony jest zagadnieniom bardzo aktualnym, a którymi zainteresowani są zarządzający parkami i mający bezpośredni wpływ na rozwój organizacji parkowych w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.

Wybrane obszary strategiczne są nie tylko najważniejsze dla rozwoju instytucji parkowych, ale też ich dobór stanowi kompleksowe podejście do problematyki wytyczania nowych kierunków ich rozwoju. W publikacji uwzględniono bardzo wiele kwestii związanych ze strategią rozwoju parków. Są to m.in.: wyzwania strategiczne ich rozwoju, stopniowa ewolucja i zmiana zakresu świadczonych usług, czy też budowa coraz to nowych kompetencji kadr. Ponadto poradnik jest źródłem wiedzy na temat zarządzania przestrzenią parków, kreowania marki i relacji z otoczeniem oraz umiędzynarodawiania ich aktywności. Istotnym jego elementem jest rozdział poświęcony mierzeniu efektywności wszystkich uprzednio wymienionych działań.

Spis treści

1. Wyzwania strategiczne rozwoju parków technologicznych

2. Ewolucja i zmiana zakresu usług parku na rzecz lokatorów i klientów

3. Budowa kompetencji kadr

4. Wytyczne lokalizacyjne współczesnego parku technologicznego

5. Wybrane aspekty kształtowania obiektów parków technologicznych w kontekście nowych potrzeb ich użytkowników

6. Strategiczne relacje z otoczeniem i budowa wizerunku/marki

7. Współpraca międzynarodowa parków technologicznych

8. Mierzenie efektywności działania parków technologicznych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować