Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się

Celem publikacji jest propagowanie najlepszych praktyk dotyczących zdalnych usług rozwojowych,

Rodzaj publikacji: Katalog

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Istotą usługi rozwojowej realizowanej na odległość za pomocą połączenia internetowego jest działanie, dzięki któremu odbiorcy wsparcia osiągają efekty uczenia się prowadzące do zmian, zgodnych z przyjętymi celami. Proces dostarczenia usługi zdalnego uczenia się to działania realizowane od etapu kontaktu z klientem, diagnozy potrzeb, określania celów, projektowania i realizacji działań rozwojowych i wdrożeniowych po ewaluację efektów. Mnogość metod i form wsparcia rozwoju, dynamiczny rozwój sektora oraz zmieniające się wymagania i oczekiwania odbiorców powinny spotkać się z profesjonalną ofertą wsparcia usług rozwojowych, dostarczaną przez rzetelne i uczciwe podmioty. Częścią wspólną usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej powinny być profesjonalne praktyki oparte na kilku głównych założeniach:

  • dobór sposobów realizacji i metod jest oparty na rzetelnej analizie potrzeb odbiorców wsparcia, uwzględniającej dostępność i możliwości technologii,
  • stosowane formy, metody i narzędzia są skuteczne, co gwarantuje dostarczenie adekwatnej do potrzeb i profesjonalnej usługi zgodnej z przyjętymi celami,
  • każda usługa rozwojowa w formie zdalnej jest wykonana z należytą starannością.

Celem prezentowanej publikacji jest propagowanie najlepszych praktyk dotyczących zdalnych usług rozwojowych, a efektem dostarczenie profesjonalnej, spełniającej założone cele usługi szkoleniowej i doradczej, odpowiadające na konkretne potrzeby i oczekiwania osób uczących się.  

Spis treści

Spis treści

Preambuła

Cele Zbioru Dobrych Praktyk 

Podstawowe definicje

Modele dostarczania usług zdalnego uczenia się

Proces realizacji usługi i jego główne elementy

   Etap analizy - dobre praktyki

   Etap projektowania – dobre praktyki

   Etap realizacji (tworzenia) – dobre praktyki

   Etap implementacji – dobre praktyki

   Ewaluacja usługi

Popularne metody, formy i narzędzia stosowane w usługach zdalnego uczenia się

Kursy / szkolenia e-learningowe

Szkolenie wideo

Podcasting i szkolenia audio 

Webinar

Warsztat on-line

Sesja 1:1 

Role w procesie usługi zdalnego uczenia się

Wymagania techniczne w zakresie dostarczania usług zdalnego uczenia się

Aspekty prawne usług zdalnego uczenia się

Regulacje dotyczące dostarczania platform e-learningowych

   RODO - ochrona danych osobowych w usługach zdalnego uczenia się

   Prawo autorskie, zapobieganie nieuczciwej konkurencji, odniesienie do innych regulacji w zakresie praktyk postępowania

Słownik wybranych pojęć

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować