Skip navigation

Autorzy: Iwona Kania, Anna Łubińska

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża usług rozwojowych. Raport podsumowujący II edycję badań realizowanych w 2022 r.

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży usług rozwojowych. Projekt ten, prowadzony we współpracy z Radą ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, miał na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców branży usług rozwojowych oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Jednym z głównych celów projektu było opracowanie bilansu kompetencji, czyli oceny kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników. Zestawienie tych ocen powinno pomóc w określeniu podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach, zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Realizacja badań jakościowych oraz badania foresightowego przeprowadzonego wśród ekspertów branżowych umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów i wyzwań oraz pozwoliły na przygotowanie scenariuszy rozwoju branży.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników z branży  usług rozwojowych, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Zespół badawczy

Spis treści

 • Główne wnioski
 • Informacje o badaniu
 • Informacje o branży
 • Rozdział 1. Przyszłość branży
 • 1.1. Trendy i czynniki oddziałujące na branżę
 • 1.2. Scenariusze przyszłości branży usługi rozwojowe
 • Rozdział 2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży UR
 • 2.1. Zapotrzebowanie na pracowników
 • 2.2. Procesy rekrutacyjne
 • Rozdział 3. Ocena, rozwój i motywowanie pracowników
 • 3.1. Ocena umiejętności pracowników
 • 3.2. Formy rozwoju pracowników   
 • 3.3. Motywacja pracowników do pracy
 • Rozdział 4. Bilans kompetencji
 • 4.1. Opis metodologiczny obliczania i prezentacji bilansu
 • 4.2. Szczegółowy bilans kompetencji dla kluczowych stanowisk w branży UR
 • 4.3. Podsumowanie bilansu
 • Rozdział 5. Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować