Skip navigation

Autorzy: Jarosław Osiadacz

Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

Badania i inwestycje

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-026-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W publikacji tej przedstawiono założenia metodologiczne audytu technologicznego, jego procedurę, miejsce w procesie innowacyjnym oraz podstawowe narzędzia (ankiety). Publikacja koncentruje się na metodyce audytu w postaci usługi świadczonej najczęściej przez instytucje otoczenia biznesu (np. centra transferu technologii).
 Audyt technologiczny jest narzędziem diagnostycznym stosowanym do określenia bieżącej kondycji organizacji oraz mającym zastosowanie w planowaniu jej rozwoju. W tym znaczeniu audyt technologiczny, w odróżnieniu od innych znanych typów (obiektów) audytu, jest narzędziem (zestawem narzędzi) mającym zapewnić audytowanej organizacji odpowiedź na pytania, które sama definiuje.

Jest zatem narzędziem zaspokajania potrzeb informacyjnych badanej organizacji o niej samej. Dlatego też na metodykę i narzędzia audytu technologicznego składają się zestawy narzędzi znane z praktyk strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem czy marketingu: audyt produktów, systemów zarządzania jakością: audyt zarządzania, audyt organizacji; czy też narzędzia typu SWOT, benchmarkingu.

Spis treści

1. Miejsce audytu w procesie strategicznego zarządzania technologiami
1.1. Modele innowacyjności
1.2. Innowacyjność przedsiębiorstw i ich pomiar

 2. Planowanie audytu technologicznego
2.1. Wstępne rozpoznanie sytuacji
2.2. Definiowanie celu i zakresu audytu .
2.3. Dobór narzędzi .
2.4. Formowanie zespołu audytorów

3. Zbieranie danych i analiza
3.1. Metodyka audytu
3.2. Organizacja
3.3. Zarządzanie
3.4. Procesy technologiczne
3.4.1. Modele ocen eksploatacyjnych procesów
3.4.2. Metoda FMEA
3.5. Systemy wspomagające
3.5.1. Metodyka SMED .
3.5.2. System TPM
3.5.3. Audyt systemu IT
3.6. Produkty

4. Synteza i przygotowanie raportu
4.1. Diagnoza stanu obecnego
4.1.1. Analiza potencjału technologii
4.2. Rekomendacje do zmian
4.3. Walidacja projektów zmian

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować