Skip navigation

Autorzy: Anna Tórz, Mervi Käki

Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-063-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem publikacji jest przedstawienie roli lokatorów komercyjnych/strategicznych w działaniu parków i inkubatorów oraz potencjalnych korzyści i problemów wynikających z ich obecności w instytucjach otoczenia biznesu (IOB). Materiał jest skierowany przede wszystkim do zarządzających i pracowników parków i inkubatorów technologicznych oraz do członków rad nadzorujących działalność tychże instytucji. Zagadnienie roli lokatorów strategicznych zostało przedstawione z dwóch zupełnie odmiennych perspektyw - osób zarządzających relacjami z firmami-klientami oraz z perspektywy samych firm. Informacje, na których bazuje broszura, zostały zebrane od kadry kierującej IOB oraz pracowników merytorycznych zajmujących się współpracą z klientami komercyjnymi.

Materiał został ponadto uzupełniony o opinie i uwagi lokatorów strategicznych. W broszurze przedstawiono przykłady polskie, jak i zagraniczne relacji takich lokatorów z IOB. Na ich podstawie omówiono konsekwencje współpracy firm ulokowanych w parkach/inkubatorach z lokatorami komercyjnymi oraz zasady i formy ich współpracy.

Spis treści

1. Rola i miejsce lokatorów strategicznych w strukturze parków i inkubatorów technologicznych
2. Polityka zarządców parków i inkubatorów technologicznych wobec lokatorów strategicznych
3. Relacja lokatora strategicznego z zespołem parku i inkubatora z perspektywy instytucji otoczenia biznesu
4. Bycie lokatorem parku/inkubatora – perspektywa firmy
5. Fiński model przyciągania gigantów – Technopolis
6. Lokatorzy strategiczni polskich parków i inkubatorów technologicznych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie opinii lokatorów parków technologicznych

Poradnik

Badanie opinii lokatorów parków technologicznych

Zobacz
Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować