Skip navigation

Wytyczne do oceny Value for Money

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-312-0

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja Ministerstwa Skarbu Wielkiej Brytanii zatytułowana „Wytyczne do oceny Value for Money” opublikowana została w listopadzie w 2006 roku. Pomimo upływu kilku lat od momentu wydania wspomnianej publikacji, zawarte w niej ramowe wytyczne dotyczące dokonywania przez brytyjskie podmioty publiczne oceny opłacalności ekonomicznej projektów partnerstwa publiczno-prywatnego obowiązują nieprzerwanie aż do chwili obecnej.

Ministerstwo Skarbu pełni w Wielkiej Brytanii rolę głównego resortu gospodarczego, w tym wykonuje zadania strategiczne i koordynujące w stosunku do pozostałych ministerstw i agend posiadających w swoim zakresie kompetencji sprawy gospodarcze. Jest także wiodącym organem rządowym w Wielkiej Brytanii w sferze kształtowania polityki ppp jako szczególnej formy wykorzystania kapitału prywatnego do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i usługowych w zakresie infrastruktury użyteczności publicznej.

Value for Money (VfM) jest istotnym elementem w mechanizmie funkcjonowania partnerstwa publiczno- -prywatnego w Wielkiej Brytanii. Pisząc w skrócie, pojęcie to oznacza w kontekście ppp relatywną korzyść dla finansów publicznych, która może być osiągnięta w wyniku zastosowania formuły ppp w porównaniu z formułą konwencjonalnego projektu inwestycyjnego, realizowanego w trybie zamówień publicznych. Reguły dotyczące metodologii oceny VfM możliwej do osiągnięcia w projektach infrastrukturalnych mają kluczowe znaczenie w procesie decyzyjnym, prowadzącym do wdrożenia projektu. Wykazanie, że dane przedsięwzięcie pozwala na uzyskanie VfM jest podstawowym warunkiem wyboru formuły ppp do jego realizacji.

Wprowadzenie w życie wspomnianych wyżej zasad systemowych, które mają zapewnić wysoką efektywność inwestycji publicznych, jest w praktyce procesem złożonym i niewolnym od kontrowersji.

Opublikowano za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu JKM w imieniu Kontrolera Domu Wydawniczego Jej Królewskiej Mości (Controller of Her Majesty’s Stationery Office).

Spis treści

1. Wstęp
2. Zarys procesu oceny „Value for Money”
3. Etap I – ocena z poziomu programu
4. Etap 2 – ocena z poziomu projektu
5. Etap 3 – ocena z poziomu postępowania ofertowego

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Poradnik

Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Zobacz
PPP - przewodnik dla samorządów

Poradnik

PPP - przewodnik dla samorządów

Zobacz
Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania

Poradnik

Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować