Skip navigation

Autorzy: Paulina Urbanowicz, Monika Stec, Adam Rybkowski, Natalia Sołdyga, Beata Belica

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża przemysł lotniczo-kosmiczny - Raport z II edycji badań

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży przemysł lotniczo-kosmiczny. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców branży lotniczo-kosmicznej oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Jednym z głównych celów badania było opracowanie bilansu kompetencji, czyli ocena kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników. Zestawienie tych ocen powinno pomóc w określeniu podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach, zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wyniki badań jakościowych oraz badanie foresightowe przeprowadzone wśród ekspertów branżowych umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów i wyzwań oraz pozwoliły na przygotowanie scenariuszy rozwoju branży. Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników branży przemysł lotniczo-kosmiczny, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy przedstawicielom Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego za wsparcie podczas całego procesu badawczego, a także wszystkim przedstawicielom firm z branży oraz ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział w Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego II.

Spis treści

Główne wnioski – II edycja badania

Informacje o badaniu

Rozdział 1. Opis branży

1.1. Branża przemysł lotniczo-kosmiczny w Polsce

1.2. Główne procesy biznesowe oraz kluczowe stanowiska

1.3. Trendy oraz czynniki oddziałujące na branżę przemysł lotniczo-kosmiczny w Polsce

Rozdział 2. Przyszłość branży

2.1. Zmiany i wyzwania branży przemysł lotniczo-kosmiczny w Polsce

2.2. Scenariusze rozwoju branży przemysł lotniczo-kosmiczny

Rozdział 3. Zatrudnienie

3.1. Zapotrzebowanie na pracowników i kompetencje w branży przemysł lotniczo-kosmiczny

3.2. Plany związane ze zmianą miejsca pracy wśród pracowników branży przemysł lotniczo-kosmiczny

3.3. Procesy rekrutacyjne

3.4. Cudzoziemcy

Rozdział 4. Ocena, rozwój i motywowanie pracowników

4.1. Ocena umiejętności pracowników

4.2. Formy rozwoju pracowników

4.3. Motywacja pracowników

Rozdział 5. Formy współpracy biznes-edukacja oraz ocena dopasowania kształcenia do potrzeb pracodawców

5.1. Formy współpracy biznesu z edukacją

5.2. Ocena dopasowania kształcenia do potrzeb pracodawców

Rozdział 6. Bilans kompetencji dla branży przemysł lotniczo-kosmiczny

6.1. Opis metodologiczny prezentacji bilansu

6.2. Podsumowanie bilansu kompetencji

6.3. Bilans kompetencji dla kluczowych stanowisk w branży przemysł lotniczo-kosmiczny

Rozdział 7. Rekomendacje

Spis tabel, wykresów, schematów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować