Skip navigation

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Premiera wyników badań I edycji

12

O wydarzeniu

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego", skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.  

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, realizowanego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Podzielimy się na nim wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań nt. aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w tym sektorze.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi o:

  • nowych stanowiskach, kluczowych kompetencjach i zapotrzebowaniu na pracowników
  • roli edukacji formalnej i pracodawców w rozwoju kompetencji pracowników
  • przyszłości branży – trendach i wyzwaniach, które będą wpływać na jej funkcjonowanie.

Broszura: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Raport: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża opieka zdrowotna i pomoc społeczna (raport z I edycji badań)

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie.

Termin

12.05.2022 10:00 - 12:30

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Rozwój kompetencji

Udostępnij

Prelegenci

Prelegenci

Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Robert Zakrzewski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Joanna Orłowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Karol Tondera Grupa Scanmed S.A.
Małgorzata Gałązka-Sobotka Uczelnia Łazarskiego
Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Zofia Polańska EGO S.C
Jakub Sokolnicki Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ewa Bandurska Gdański Uniwersytet Medyczny

Program

Program

12.05.2022

10:00 - 10:10

Otwarcie spotkania - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:10 - 11:15

Blok I: Pracownicy branży – kto nas leczy i kto nas wspiera?

Obraz kadr sektora – prezentacja wyników badania BBKL

Joanna Orłowska, Koordynator badania BBKL w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Robert Zakrzewski, Koordynator projektu BBKL, PARP

 

Dyskusja ekspercka: Jak sprostać potrzebom kadrowym sektora dziś i w przyszłości?

Karol Tondera - Dyrektor Pionu Sprzedaży i Jakości, Grupa Scanmed S.A.

Dr n. społ. Jakub Sokolnicki – Kierownik Biura Karier, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Ewa Bandurska - p.o. Kierownika Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia - Zarządzanie w systemie zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:15 - 12:20

Blok II:  Deinstytucjonalizacja, synergia, kompatybilność – o kierunkach zmian w branży

Pacjent - klient w obecnym systemie – prezentacja wyników badania BBKL

Joanna Abramowicz, EGO S.C

Zofia Polańska, EGO S.C.

 

Rozmowa ekspercka: Razem czy osobno - jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor  Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:20 - 12:30

Podsumowanie Okrągłego Stołu

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP

Brak możliwości zapisu.