Skip navigation
English versionEnglish version icon

Fundusze Norweskie

Logotyp unijny: Fundusze Norweskie

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF)

Aktualności

O programie

Celem programu jest:

  • Redukcja różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym pomiędzy Polską i Norwegią
  • Wzmocnienie relacji dwustronnych, w tym relacji między firmami
  • Wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych
  • Wsparcie kobiet prowadzących działalność gospodarczą w obszarach objętych programem

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

Sukcesy firm

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 ma na celu redukcję różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym oraz wzmocnienia relacji dwustronnych pomiędzy Polską i Norwegią. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez rządy Norwegii i krajów EOG. Poznaj projekty dofinansowane z Funduszy Norweskich wdrażane przez polskich przedsiębiorców. Zainspiruj się pomysłami na rozwój!

Dowiedz się więcej o NMF

Materiały wideo

Polecane publikacje

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Zobaczpublikacje pt. Rozwój przedsiębiorczości i innowacje
Norwegia - Analiza Międzynarodowa

Norwegia - Analiza Międzynarodowa

Zobaczpublikacje pt. Norwegia - Analiza Międzynarodowa

Polecane artykuły